dinsdag 24 januari 2012

I worked so hard. En het ging zo lekker.

I worked so hard to finish my quilt before the next quilt fair the 5th of February so that it took me exactly one year to make this quilt as I bought the fabrics at that fair a year ago. And tonight, I couldn't sleep, I kept wondering:  I saw something wrong but what? Then, suddenly, I remembered.......
When mesuring the binding, mesure it at the middle of the quilt and not at the sides!
This morning I found out that my bindings are 5 cm to long! Each! and I already sewed them on and one side is completely finished!

But as I have plenty of time before the show in May I'll take it all of and start all over again, jippy.

Tsja, en toen ging het mis. Gisteren heerlijk rustig de ophanglus gemaakt, de binding van alle restjes gemaakt. Er heerlijk rustig aan zitten naaien en één kant al om genaaid.
Toen zag ik iets, wat me ergens ver weg vertelde dat er iets niet klopte. Maar wat?
Vannacht, ik kon even niet slapen, wist ik het ineens!
Als je een binding opmeet dan moet je dat in het midden van je quilt doen en niet aan de rand! Het scheelt ruim 5 cm per kant!
Ik had de quilt graag af gehad voor de beurs in Vijfhuizen, precies een jaar geleden heb ik de spullen hiervoor dáár gekocht.

Maar ja, omdat ik tijd genoeg heb voor de tentoonstelling in mei, gaat toch de binding los en ga ik het opnieuw doen. Jippy!

Wie gaan er vrijdag 3 februari ook naar Vijfhuizen? Misschien zien kunnen we elkaar 'Life' spreken bij een kopje koffie of zo?

woensdag 18 januari 2012

Huisjes. Building houses from scraps.

As you may have seen, at the left side of my blog you find that lovely little house button. If you click on it you are directed to Janneke's blog. The mother of the building houses project. I joined in too but I don't make a house every day. 
I want to make blocks; the big house is one block and nine little houses sewn together are the same size then, so another block. 
And I want to make a third block, the same size again but I don't know what it is called or how to explain in English so you have to wait for another picture when that one is sewn :-)  And why I can't turn this picture around.... I haven't got a clue.
Zoals jullie misschien al hebben gezien heb ik ook een huisjes button aan de linkerkant op mijn blog. I doe dus ook mee maar maak echt geen huisje per dag. Het grote huis is een blok, negen kleine huisjes aan elkaar zijn dan even groot en noem ik blok 2. Ik heb ook een derde blok in gedachten maar weet niet hoe het heet. Als die klaar is zal ik er ook een foto van maken. Waarom ik deze foto niet omgekeerd krijg is mij een raadsel. In mijn bestand staat hij gewoon rechtop, de wonderen van de cyberwereld :-)

vrijdag 6 januari 2012

Variahex to Germany. Variahex naar Duitsland.

Last week I learned that my Variahex quilt is one of the twenty quilts to go to Germany, 11 - 13 mei in Karlsruhe (www.nadel-welt.de) and to The Quiltfestival Noord Groningen, The Netherlands in June!
I have to say I'm happy and a little proud too. 
So this is where I spent so many hours lately: quiltingframe, Ipad, glasses, thee, phone and the remote because I like to listen to the tv or radio while working, everything I need around me :-)

Vorige week kreeg ik het bericht dat mijn quilt één van de twintig is die naar Duitsland, 11 - 13 mei in Karlsruhe (www.nadel-welt.de) gaat. Daarna, in juni nog naar het Quiltfestival Noord Groningen.
Ik ben blij en ook best een beetje trots.
Dus dit is waar ik al heel wat uurtjes heb doorgebracht, en nog zal doorbrengen; quiltraam, Ipad, telefoon, thee, afstandbediening en mijn bril hihi. Alles wat ik nodig heb om lekker bezig te zijn.
Ik schiet dan ook best al lekker op met het doorpitten.

zondag 1 januari 2012

A Day in the Life of lLooms 2012

These are my looms at January first of 2012.
Meg from Unravelling askes for pictures of our looms every first of January.
Tatada............

Dit zijn de foto's van mijn weefgetouwen zoals Meg van Unravelling ze graag elk jaar graag ziet op 1 januari. Tatada............

 The Louet Kombo I loaned from my friend, almost a year now :-) has my handspun yarn waiting, yeah!!!!!!

De Louet Kombo die ik al bijna een jaar te leen heb van mijn vriendin. Mijn handgesponnen garen ligt te wachten, jippy!!!!!!

 My Louet David, waiting too, I wove these kitchen towels two months ago, and my mother wants a few more. I love this little big loom. It's just perfect.

Mijn Davidje wacht ook. Twee maanden geleden heb ik keukendoeken, in deze kleuren, geweven en mijn moeder wil er nog meer. Een geweldig klein, groot getouw. Helemaal perfect.
And this a kind of a sad loom. It's an Ashford four shaft loom and I can't seem to get friends with her. When you have a close look you can see a white/yellow warp all beamed up.

En dit is een beetje een verdrietig weefgetouw. Het is een Ashford vierschachts getouw maar ik kan maar geen vriendjes met haar worden. Als je goed kijkt zie je een wit/gele schering opgeboomd zitten.

So that's my story for January the first of this new year. I'm looking foreward using my looms again and as much as I did last year. Maybe even more LOL.

Dit is mijn verhaaltje over mijn weefgetouwen voor 1 januari dit jaar. Ik heb reuze zin om weer net zoveel te gaan weven als afgelopen jaar. Misschien wel meer hihi.